Chính sách bán hàng Vincity Ocean Park

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ PHÂN KHU THE PARK VINCITY OCEAN PARK

I. CHÍNH SÁCH:

 • Thời gian: Từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký nguyện vọng thuê/mua căn hộ phân khu The Park tại Dự án Vincity Ocean Park.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:

 • Lần 1: Khi ký HĐMB (Dự kiến tháng 11 – 12/2018), thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT và đặt cọc)
 • Lần 2: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 3: Ngày 25/03/2019, thanh toán 15% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 4: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 5% giá bán căn hộ (gồm VAT) và 5% giá bán căn hộ (Chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB
 • Lần 5: Ngày 25/07/2019, thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 6: Ngày 25/11/2019, thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 7: Ngày 25/01/2020, thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 8: Theo TBBG căn hộ (Dự kiến tháng 2/2020 đối với P11, P12, P18, P19; Dự kiến tháng 3/2020 đối với P3, P5, P6, P7, P8, P9; Dự kiến tháng 4/2020 đối với P1, P2, P10, P15, P16, P17) , thanh toán 25% giá bán căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ
 • Lần 9: Theo thông báo của bên bán khi căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, thanh toán 5% giá bán căn hộ (chưa VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

III. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

 1. Thanh toán theo tiến độ thông thường:

Khách hàng mua căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT) khi ký HĐMB.

2.  Chương trình dành cho khách hàng ký HĐMB có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

– Chiết khấu lên đến 11% giá bán Căn hộ trước VAT và KPBT nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn 31/12/2018.

– Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán Căn hộ (không bao gồm VAT) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

3. Khách hàng mua căn hộ, vay vốn Ngân hàng lên tới 70% giá bán CH (gồm VAT)

3.1. Chính sách:

3.1.1. Phương án 1: Khách hàng tự vay, tự trả lãi suất cho Ngân hàng lên tới 70% Giá bán căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB

 • Mức dư nợ vay: Lên đến 70% Giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Ân hạn nợ gốc: Theo quy định của Ngân hàng
 • Lãi suất trong thời gian ân hạn nợ gốc: Theo quy định của Ngân hàng
 • Phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc: Theo quy định của Ngân hàng

Lưu ý:
Khách hàng ký Hợp đồng mua bán không muộn hơn ngày 15/12/2018 (với tòa P11, P12, P15, P17, P18, P19) hoặc 31/12/2018 (với tòa P01, P02, P03, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P16), và vay vốn ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT theo đúng quy định sẽ được hỗ trợ giảm trừ lên đến 11% vào giá căn hộ trước VAT và KPBT khi ký HĐMB.

–  Trường hợp khách hàng đã đăng ký vay vốn ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT tại thời điểm ký HĐMB nhưng không giải ngân thành công, khách hàng sẽ phải ký hồ sơ thay đổi giá trị hợp đồng.

3.1.1. Phương án 2: KH vay vốn Ngân hàng lên tới 70% Giá bán căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ CĐT

Chính sách:

 • Mức dư nợ vay: Lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Mức dư nợ được hưởng ân hạn nợ gốc và lãi: 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lãi suất và thời gian ân hạn nợ gốc và lãi: Lãi suất 0% trong 21 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn 31/08/2020
 • Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng): Trong thời gian ân hạn nợ gốc và lãi
 • Phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc và lãi: 0%

3.2. Tiến độ giải ngân:

 • Lần 1: Khi ký HĐMB (Dự kiến tháng 11 – 12/2018), thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT và đặt cọc)
 • Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 3: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 4: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 5% giá bán căn hộ (gồm VAT) và 5% giá bán căn hộ (Chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB
 • Lần 5: Theo TBBG căn hộ của bên bán (Dự kiến tháng 2/2020 đối với P11, P12, P18, P19; Dự kiến tháng 3/2020 đối với P3, P5, P6, P7, P8, P9; Dự kiến tháng 4/2020 đối với P1, P2, P10, P15, P16, P17) , thanh toán 100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ
 • Lần 6: Theo thông báo của bên bán khi căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, thanh toán 5% giá bán căn hộ (chưa VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

Lưu ý: Trường hợp khách Vay vốn ngân hàng và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm


DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ CĂN HỘ (DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN:

 • Lần 1: Khi ký HĐT (Dự kiến tháng 11 – 12/2018), thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT và đặt cọc)
 • Lần 2: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 10% gián thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 3: Ngày 25/03/2019, thanh toán 15% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 4: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày hạn thanh toán của đợt cọc 10%, thanh toán 5% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 5: Ngày 25/07/2019, thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 6: Ngày 25/11/2019, thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 7: Ngày 25/01/2020, thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 8: Theo TBBG căn hộ của bên cho thuê (Dự kiến tháng 2/2020 đối với P11, P12, P18, P19; Dự kiến tháng 3/2020 đối với P3, P5, P6, P7, P8, P9; Dự kiến tháng 4/2020 đối với P1, P2, P10, P15, P16, P17) , thanh toán 25% giá thuê căn hộ (gồm VAT)

II. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

1.  Thanh toán theo tiến độ thông thường

 • Khách hàng THUÊ căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán thuêhộ (trước VAT và KPBT) khi ký HĐT.
 • Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐT sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

2.  Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm lên đến 100% giá thuê căn hộ (gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT:

Chiết khấu lên đến 11% giá thuê Căn hộ (trước VAT) nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB không muộn hơn ngày 31/12/2018

BẢNG GIÁ CHI TIẾT TOÀN BỘ DỰ ÁN

Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi toàn bộ bảng giá chi tiết các tòa vào email và số điện thoại cho quý khách trong vòng 1-3 phút làm việc.

Chú ý: Nhiều khách hàng không nhận được thông tin của chúng tôi do số điện thoại hoặc email của quý khách bị sai.